شما اینجا هستید: محصولات > تسمه نقاله های فنی

Manufacture of industrial belt used in packing print, electrod, washing, food and tile.

مدل A و B تسمهفنی آجدار جهت انتقال کاشی


مدل A و B تسمه فنی آجدار جهت انتقال کاشی

مدل C تسمه فنی مدل تانکی جهت انتقال سیم و کابل


مدل C تسمه فنی مدل تانکی جهت انتقال سیم و کابل

مدل D و E و F تسمه فنی تایمینگ باروکش های آجدار و ضدسابش


مدل D و E و F تسمه فنی تایمینگ باروکش های آجدار و ضدسابش
جهت صنایع بسته بندی و کاشی

مدل G تسمه نقاله آجدار با راهنما جهت دستگاه چسب زن


مدل G تسمه نقاله آجدار با راهنما جهت دستگاه چسب زن

مدل H تسمه فنی شیاردار V شکل جهت انتقال الکترود


مدل H تسمه فنی شیاردار V شکل جهت انتقال الکترود
مدل I تسمه فنی با روکش لاستیک ضد سایش جهت صنایع بسته بندی

مدل J تسمه نقاله با راهنما جهت حرکت با دور بالا و چپ گرد و راست گرد


مدل J تسمه نقاله با راهنما جهت حرکت با دور بالا و چپ گرد و راست گرد

مدل K باند نقاله پله دار جهت حمل محصول به ارتفاعات بالا


مدل K باند نقاله پله دار جهت حمل محصول به ارتفاعات بالا

مدل M تسمه فنی تایمینگ پله دار جهت انتقال صابون


مدل M تسمه فنی تایمینگ پله دار جهت انتقال صابون

مدل N تسمه فنی مثلثی جهت انتقال کاشی


مدل N تسمه فنی مثلثی جهت انتقال کاشی

مدل P باند نقاله نسوز جهت صنایع صابون و بسته بندی


مدل P باند نقاله نسوز جهت صنایع صابون و بسته بندی