شما اینجا هستید: درباره ما

شرکت درنا صنعت برتر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده است.
این شرکت از بدو تاسیس تاکنون در زمینه نوار‌های نقاله و در دو بخش زیر فعالیت نموده است:


درباره نوار نقاله

چنانچه برای انتقال و جابجایی محصول بخواهیم از نیروی انسانی کمتری کمک بگیریم، میتوان از چند روش استفاده نمود. یکی از این روشها بهره گیری از نوار نقاله(Conveyor) می باشد.
بطور کلی بعضی از موارد کاربرد نوارهای نقاله موارد زیر می‌باشند:

  • گاهی از نقاله بعنوان منبع تغذیه برای ماشینهای تولید استفاده می نماییم، به این صورت که مواد اولیه بر روی نوار قرار گرفته و نوار نقاله این مواد را تا ماشین تولید می رساند.
  • گاهی نوار نقاله محصول تولید شده را از ماشین تولید به قسمت بسته بندی یا انبار منتقل می نماید.
  • گاهی اوقات در بعضی از صنایع مانند صنایع معدنی با وجود مشکلاتی از قبیل صعب العبور بودن مسیر، حمل با سیستم ماشینی به صرفه نبوده، در این مواقع نوار نقاله از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است.
  • در بعضی از صنایع به علت خطرات ناشی از بکار گیری نیروی انسانی مانند زمانی که محصول باید از داخل کوره عبور کند یا محصول اغشته به انواع مواد شیمیائی بوده و تماس دست خطراتی برای نیروی کار ایجاد می نماید، می توانیم از نوارهای نقاله کمک بگیریم.
  • در برخی دیگر از صنایع مانند اتومبیل سازی، صنایع الکترونیک و... برای اینکه نیروهای متخصص باید ثابت باشند، از سیستمهای انتقال استفاده می شود تا محصول در حرکت باشد و گروههای فنی مختلف بتوانند روی محصول کار کنند.
  • در صنایع غذایی و لبنی که بعلت مباحث باکتریایی، محصول ما نباید در تماس با دست قرار گیرد استفاده از نوار نقاله بسیار مرسوم است.
  • یکی دیگر از موارد استفاده از نقاله زمانی است که باید بعنوان بالابر (elevator)عمل نموده و محصول را به ارتفاعی منتقل نماید که نیروی انسانی قادر به اینکار نمی باشد.
  • و...