شما اینجا هستید: محصولات > دستگاه نقاله (کانوایرها)

Dorna Sanat Bartar Co.
With more than one decade experience in the field of designing and constructing movable and fixed types conveyors for the transportation and dislocation of goods (automation of production line to the warehouse)

مدل A جهت شستشوی میوه جات و انتقال آن به مقصد


مدل A جهت شستشوی میوه جات و انتقال آن به سیلو
دستگاه نقاله از نوع تمام استیل

مدل D جهت انتقال محصولات از سالن تولید به انبار


مدل D جهت انتقال محصولات از سالن تولید به انبار

مدل G جهت انتقال گونی و کارتن


مدل G جهت انتقال گونی و کارتن
با قابلیت تغییر ارتفاع و سیار بودن

مدل P جهت انتقال محصولات غذایی


مدل P جهت انتقال محصولات غذایی
با قابلیت تغییر ارتفاع

مدل T جهت انتقال محصولات غذایی


مدل T جهت انتقال محصولات غذایی
با قابلیت حمل به ارتفاع های بالاتر از سه متر و سیار بودن

مدل Z جهت انتقال محصولات به ارتفاع بالاتر


مدل Z جهت انتقال محصولات به ارتفاع بالاتر
با حداقل جای ممکن از نوع تمام استیل

مدل F جهت مونتاژ و انتقال محصولات در سطح افق با قابلیت سیار بودن


مدل F جهت مونتاژ و انتقال محصولات در سطح افق
با قابلیت سیار بودن

مدل H جهت انتقال بطری و قوطی


مدل H جهت انتقال بطری و قوطی

مدل O میز رولینگ 90 درجه


مدل O میز رولینگ 90 درجه
با قابلیت تغییر ارتفاع و سیار بودن